Ociekacz do wiader nierdzewny

Nierdzewny ociekacz do wiader. Doskonale pasuje do hoboków 30 litrowych jak i wiader 18 litrowych.

Cena: 35,00 PLN brutto
+280

Wybrane produkty